EU-förbud mot jakt

Skriftlig fråga 2020/21:416 av John Widegren (M)

John Widegren (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

I EU:s strategi för biologisk mångfald vill EU-kommissionen att 10 procent av all mark och alla hav ska vara strikt skyddade, vilket i sammanhanget innebär att varken jakt eller fiske får bedrivas enligt förslaget. Därmed likställer EU-kommissionen jakt och fiske med bland annat gruvdrift, som inte heller ska tillåtas i områden som är strikt skyddade.

Nu har medlemsländerna möjlighet att lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Kan statsrådet garantera att regeringen kommer att verka för att det inte blir ett förbud mot att bedriva fiske och jakt på 10 procent av all mark och alla hav i Sverige? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-11-10 Överlämnad: 2020-11-11 Anmäld: 2020-11-12 Svarsdatum: 2020-11-18 Sista svarsdatum: 2020-11-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga