EU-moms för ideell sektor

Skriftlig fråga 2011/12:223 av Oscarsson, Mikael (KD)

Oscarsson, Mikael (KD)

den 8 december

Fråga

2011/12:223 EU-moms för ideell sektor

av Mikael Oscarsson (KD)

till finansminister Anders Borg (M)

Momsbefrielsen för viss verksamhet som bedrivs av ideella föreningar har under flera år varit en varnagel i ögat på EU-kommissionen, eftersom kommissionen hävdar att detta inte harmonierar med momsdirektivet. Den lösning vi valt i Sverige, och som har bred politisk uppbackning, innebär bland annat att hjälpverksamheten som finansieras via en second hand-butik, korven vid fotbollsmatchen och kyrkkaffet på söndagen är momsbefriad.

Nu har EU-kommissionen presenterat ett förslag om att samma momsregler ska gälla i hela EU, vilket innebär att den svenska momsbefrielsen som beskrivs ovan döms ut. Detta är ett beslut som med rätta mött hård kritik. Det gäller inte minst den byråkratiska och fördyrande lösning kommissionen föreslagit, när de ökade kostnaderna till följd av momspåslaget ska kompenseras med bidrag. Detta skulle skapa en onödig administration för såväl organisationer som myndigheter. Men problemet är inte bara pengarna. För Myrornas, Röda Korsets och Erikshjälpens second hand-butiker skulle detta innebära dödsstöten, eftersom vinsten – som kan användas till hjälpverksamheten – motsvarar detta påslag. Sveriges politik baseras inte heller på ett bidragstänkande, utan på att var och en tar eget ansvar så långt det är möjligt – ett politiskt tänkande som visat sig ge en långsiktigt hållbar ekonomisk situation.

Mot denna bakgrund är det angeläget att regeringen i samtalen med EU-kommissionen finner en lösning som kan bevara rådande momsbefrielse inom de ramar som nu gäller. Mot denna bakgrund önskar jag fråga:

Vad avser finansministern att vidta för åtgärder i relation till EU-kommissionen för att ideell verksamhet även fortsatt ska vara momsbefriad?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-12-08 Anmäld: 2011-12-08 Besvarad: 2011-12-14 Svar anmält: 2011-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-14)