EU och brottsbekämpningen

Skriftlig fråga 2003/04:1299 av Könberg, Bo (fp)

Könberg, Bo (fp)

den 2 juni

Fråga 2003/04:1299

av Bo Könberg (fp) till justitieminister Thomas Bodström om EU och brottsbekämpningen

Den internationella kriminaliteten respekterar inga gränser. Människohandel, narkotika och terrorism är några exempel på den brottslighet som Sverige inte klarar av att bekämpa på egen hand. Där har samarbetet inom EU en viktig roll att spela. Men det behövs mer samarbete mellan Europas poliser, åklagare, tullare och kustbevakare för att göra brottsbekämpningen mer effektiv. Det är också viktigt att brottsbekämpningen sker inom demokratins och rättsstatens ramar.

En viss harmonisering av EU-ländernas lagstiftning är nödvändig. EU:s polisbyrå Europol måste få kraftigt utökade resurser och bör på sikt utvecklas mot en gemensam polismyndighet med en operativ polisstyrka @ ett "Europas FBI". Länder vid EU:s yttre gräns ska kunna få hjälp av unionens resurser för sin gränsbevakning. Sverige måste inom EU verka för att dessa åtgärder vidtas.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitieministern vilka åtgärder han avser att vidta för att stärka EU:s brottsbekämpande arbete.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-06-02 Anmäld: 2004-06-02 Besvarad: 2004-06-10 Svar anmält: 2004-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-06-10)