EU och Hamas

Skriftlig fråga 2004/05:1936 av Enochson, Annelie (kd)

Enochson, Annelie (kd)

den 22 juni

Fråga 2004/05:1936

av Annelie Enochson (kd) till utrikesminister Laila Freivalds om EU och Hamas

Utländska medier rapporterade nyligen att representanter för EU och representanter för Hamas regelbundet träffas.

Detta är en mycket märklig förändring av EU:s inställning eftersom EU sedan 2002 klassificerar Hamas som en terroristorganisation.

EU har alltså svängt i sin inställning: från att principiellt inte ha några kontakter med en terroristklassificerad organisation till att informellt och regelbundet träffa en organisation som man fortfarande klassificerar som en terroristorganisation. Situationen är således helt orimlig.

Vilka åtgärder tänker utrikesministern vidta för att EU ska upphöra med sina inofficiella möten med representanter för Hamas?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-06-23 Besvarad: 2005-07-13 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-07-13)