EU-reglerade minimilöner

Skriftlig fråga 2019/20:2062 av Tina Acketoft (L)

Tina Acketoft (L)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Europeiska kommissionen har planer på att lägga fram ett direktivförslag om att införa EU-reglerade minimilöner i höst. Vi är oroade över om Sverige och andra länder med kollektivavtalsmodeller verkligen kan skyddas från att påverkas av en sådan lagstiftning. Den svenska partsmodellen är för viktig för att låtas gå förlorad till följd av försök att harmonisera lagstiftning om lönenivåer i Europa.

Liberalerna värnar den svenska modellen och kan inte acceptera att EU-lagstiftning riskerar att förstöra den kollektivavtalsmodell som är så lyckad för Sverige.

Med anledning av vad som ovan anförts frågar jag arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra för att säkerställa att ny EU-lagstiftning inte inkräktar på medlemsländernas nationella arbetsmarknadsmodeller för hur lönebildning ska gå till?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2020-08-27 Överlämnad: 2020-08-28 Anmäld: 2020-09-03 Svarsdatum: 2020-09-11 Sista svarsdatum: 2020-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga