EU-stöd till lantbrukare

Skriftlig fråga 2017/18:536 av John Widegren (M)

John Widegren (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Runt om i landet har det rapporterats om försenade EU-stöd till lantbrukare. Det finns lantbrukare som fortfarande saknar utbetalningar från 2015, och särskilt utsatta är de som bedriver naturvårdande arbete. Lantbrukare har ofta små marginaler, varför ett försenat stöd kan få ödesdigra konsekvenser för deras verksamheter.

Det har också förekommit att utbetalningsbeskeden från Jordbruksverket är otydliga, att det inte framgår vilket stöd betalningen avser eller att beskeden är direkt felaktiga.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att säkerställa att EU-stöden betalas ut i tid, och avser man att kompensera de lantbrukare som fått sina stöd försenade?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-12-21 Överlämnad: 2017-12-22 Svarsdatum: 2018-01-05 Sista svarsdatum: 2018-01-05 Anmäld: 2018-01-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga