EU-vapenpasset

Skriftlig fråga 2016/17:1797 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Personer som vill delta i skyttetävlingar i Sverige måste enligt Polismyndigheten - utöver EU-vapenpasset - ha införseltillstånd för tävlingsvapnet, om de är medborgare i andra länder än Danmark, Norge och Finland.

Skyttar från exempelvis Frankrike eller Nederländerna tvingas trots att de redan har licens i hemlandet och trots att de med hjälp av EU-vapenpasset kan resa på tävlingar i de andra EU-länderna, söka ett särskilt införseltillstånd när de ska till Sverige. Detta har inte varit EU:s eller riksdagens avsikt.

Tillståndet kostar 700 kronor och tar för närvarande mellan 6 och 11 veckor att erhålla, ibland längre.

Detta försvårar mycket för organisatörerna för tävlingarna som måste lägga ut stora summor för utländska tävlande. Tävlande som kommer utanför Skandinavien måste också  planera lång tid i förväg och detta resulterar ofta i att man bestämmer sig för att inte delta i tävlingen.

EU-vapenpasset infördes genom ett direktiv 1991 för att undvika detta problem och Sverige implementerade detta vid EU-inträdet 1995. Svenska skyttar som vill ta med de vapen de har licens för i Sverige kan med hjälp av EU-vapenpasset utan problem eller extra byråkrati ta med dessa till tävlingar i andra EU-länder. 

Polismyndigheten vägrar emellertid ännu 20 år senare att acceptera EU-vapenpasset för de som vill komma till Sverige.

Därför vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson följande:

Kommer ministern att ta initiativ till att Polismyndigheten ska acceptera EU-vapenpasset?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-09 Överlämnad: 2017-08-14 Besvarad: 2017-08-28 Sista svarsdatum: 2017-08-28 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga