Europaspåret Landskrona-Köpenhamn

Skriftlig fråga 2020/21:1776 av Patrik Jönsson (SD)

Patrik Jönsson (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Trafikverket och danska Vejdirektoratet släppte den 28 januari sin utredning om en ny förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Här presenteras en lösning för en vägtunnel samt en tunnel för tåg. Vidare konstateras att intäkterna från vägtrafiken inte räcker för att finansiera en tågtunnel. Den föreslagna tågtunneln är inte heller anpassad för godstågstrafik då den kommer att ha en för brant lutning. Samtidigt ligger ett förslag på en förbindelse Landskrona–Köpenhamn, det så kallade Europaspåret, där en tågtunnel även skulle klara av godstågstrafik.

Infrastrukturministern har i samband med att HH-utredningen presenterats uttalat sig i medierna om att tunneln är en nationell angelägenhet och att det är nödvändigt att en ny förbindelse innehåller en järnvägsförbindelse. Även SJ har uttalat intresse av att köra persontåg via Landskrona till Köpenhamn. Med stor sannolikhet kommer godstågstrafiken att öka när Fehmarn Bält-förbindelsen står klar. Samtidigt behöver vår industri goda järnvägsförbindelser och redundans för transporter till kontinenten. Från Sverigedemokraternas sida ser vi vikten av att en ny järnvägsförbindelse över sundet även möjliggör godstågstrafik.

Min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth lyder därför:

 

Avser ministern att utreda frågan om Europaspåret Landskrona–Köpenhamn som ett alternativ eller komplement till HH-förbindelsen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-11 Överlämnad: 2021-02-12 Anmäld: 2021-02-23 Svarsdatum: 2021-02-24 Sista svarsdatum: 2021-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga