Europeiskt försvarssamarbete

Skriftlig fråga 2016/17:37 av Jan R Andersson (M)

Jan R Andersson (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Nyligen presenterades ett fransk-tyskt försvarsinitiativ som bland annat föreslår ett EU-gemensamt försvarshögkvarter och ett tätare samarbete kring försvarsmateriel. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker lyfte också frågan om ett gemensamt högkvarter i sitt årliga tal till EU-parlamentet den 14 september.

Frågan om ett tätare europeiskt försvarssamarbete dyker upp med jämna mellanrum, och nu verkar Frankrike och Tyskland mot bakgrund av Storbritanniens framtida utträde ur EU vilja driva frågan igen. Storbritannien har tidigare varit emot ett utökat EU-samarbete på försvarsområdet. 

Mot bakgrund av ovanstående skulle jag vilja fråga försvarsminister Peter Hultqvist följande:

 

Anser försvarsministern mot bakgrund av de initiativ som nyligen tagits inom EU att det europeiska försvarssamarbetet bör fördjupas, och i så fall på vilka områden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-09-23 Överlämnad: 2016-09-26 Anmäld: 2016-09-27 Svarsdatum: 2016-10-05 Sista svarsdatum: 2016-10-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga