EU:s jordbruksbudget

Skriftlig fråga 2019/20:390 av Ludvig Aspling (SD)

Ludvig Aspling (SD)

till Statsrådet Hans Dahlgren (S)

 

Nyligen genomförde tidningen New York Times en större granskning av EU:s jordbruksstöd som presenterades i en artikel med rubriken The money farmers. Slutsatserna som tidningen drar ger bilden av en mycket allvarlig situation vad gäller korruption, självtjänande och infiltrering av organiserad brottslighet. Reportaget är för omfattande för att återge i form av en skriftlig fråga och jag förutsätter att statsrådet själv tar del av materialet.

Det finns, såvitt jag förstått, ett färdigt förslag från kommissionen som handlar om att fastställa en övre gräns för hur mycket jordbruksstöd som ett enskilt företag kan motta. I övrigt kan jag inte se att unionen har några verkningsfulla förslag för att åtgärda dessa problem.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Hans Dahlgren:

 

Kommer regeringen att ställa sig bakom förslaget om en begränsning av hur mycket jordbruksstöd som en enskild mottagare kan motta och har regeringen vidtagit några konkreta åtgärder när det gäller vikten av att motverka korruption och oegentligheter inom jordbruksstödet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-13 Överlämnad: 2019-11-14 Anmäld: 2019-11-15 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20
Svar på skriftlig fråga