EU:s omnibussförordning

Skriftlig fråga 2019/20:1395 av Anders Åkesson (C)

Anders Åkesson (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

 

I EU pågår arbetet med det så kallade omnibus-paketet, som innehåller tillfälliga lättnader rörande certifikat, licenser m.m. inom transportområdet med anledning av covid-19, där periodisk kontrollbesiktning är en del. I EU-förordningen konstateras att om en medlemsstat inte har, och sannolikt inte kommer att få problem med att genomföra besiktning på grund av coronasituationen, alternativt om medlemsstaten har vidtagit adekvata åtgärder för att hantera sådana svårigheter, så får medlemsstaten besluta att inte tillämpa skrivningarna om förlängda perioder och giltighetstider som finns i punkterna 1 och 2 i artikel 5 i EU-förordningen. I sådant fall ska medlemsstaten meddela EU-kommissionen.

I Sverige har besiktningsorganen sedan länge meddelat riksdagens trafikutskott om de åtgärder som vidtagits med anledning av coronasituationen för att minimera smittspridning och upprätthålla tillgängligheten. Det finns i dagsläget inga tecken på att besiktningsföretagens samhällsuppdrag är äventyrat, tillgängligheten beskrivs som god och sjukfrånvaron är normal för årstiden. Såväl tillgänglighetsfrågan som smittspridningsfrågan får därför anses vara adekvat hanterad i Sverige.

Det är i sammanhanget viktigt att påminna sig om att såväl trafiksäkerhetsprövningen som miljöprövningen som genomförs vid kontrollbesiktning är av stor betydelse för att upprätthålla god trafiksäkerhet och låg miljöpåverkan i Sverige och i förlängningen därmed minska belastningen på vården.

Det vore därför en onödig belastning, för såväl staten som anställda inom besiktning och de företag som utför besiktning om kontrollbesiktning av fordon, som inte bidrar till smittspridning, skjuts upp på ett sätt som riskerar leda till minskad trafiksäkerhet, ökad miljöpåverkan av trafik, permitteringar, uppsägningar och därefter problem att återuppta denna omfattande verksamhet.

Eftersom Sverige inte drabbats av, och sannolikt inte kommer drabbas av, svårigheter som gjort det praktiskt omöjligt att genomföra trafiksäkerhetsprövningar,  och därför har rätt att besluta att inte tillämpa undantaget, är min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser Sverige underrätta EU-kommissionen om att man inte tillämpar punkterna 1 och 2 i artikel 5 i omnibusförordningen?

Frågan är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-05-20 Överlämnad: 2020-05-20 Anmäld: 2020-05-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.