EU:s vapenpass

Skriftlig fråga 2017/18:1635 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Eftersom Sverige inte accepterar EU:s vapenpass måste EU-medborgare som vill komma till Sverige för att jaga eller tävla i sportskytte ansöka om tillstånd för att föra in sina jakt- eller sportvapen. Tillståndet kostar 700 kronor och tar mellan sex och elva veckor att erhålla.

För ett år sedan ställde jag en skriftlig fråga till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson om anledningen till att EU-vapenpasset inte erkänns i Sverige, hela 23 år efter att det infördes i EU. Statsrådet svarade då att:

”Vid implementeringen av vapendirektivet valde Sverige att behålla kravet på införseltillstånd bl.a. mot bakgrund av att det finns medlemsstater som inte uppnår samma höga skyddsnivå i sin lagstiftning vad gäller exempelvis kontroll och tillståndskrav för innehav av skjutvapen som Sverige.”

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Står ministern fast vid detta uttalande, och exakt vilka medlemsstater i EU är det i så fall enligt ministern som ”inte uppnår samma höga skyddsnivå i sin lagstiftning vad gäller exempelvis kontroll och tillståndskrav för innehav av skjutvapen som Sverige”?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-08-29 Överlämnad: 2018-08-30 Besvarad: 2018-09-13 Sista svarsdatum: 2018-09-13 Anmäld: 2018-09-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga