Exkluderingar ur PISA-undersökningen

Skriftlig fråga 2019/20:1675 av Lars Püss (M)

Lars Püss (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

I en skriftlig fråga (2019/20:1559) undrade jag följande: ”Kände utbildningsministern till att elever medvetet, och i strid med OECD:s regelverk, exkluderats från att göra PISA-provet?”

Jag upplever att svaret uteblev i svaret på frågan. Det kan sannolikt bero på att statsrådet valde att svara på en annan fråga ställd av mig på samma gång.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Kände ministern till att elever medvetet, och i strid med OECD:s regelverk, exkluderats från att göra PISA-provet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-06-25 Överlämnad: 2020-06-25 Anmäld: 2020-06-29 Svarsdatum: 2020-07-09 Sista svarsdatum: 2020-07-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga