Extra medel vid slakterikontroll

Skriftlig fråga 2019/20:1493 av Staffan Eklöf (SD)

Staffan Eklöf (SD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Ett nytt avgiftssystem för kontroll vid slakt infördes vid årsskiftet. Det har lett till ett par negativa effekter. Fjäderfäbranschen har fått ökade omkostnader, och slakterier på mindre orter riskerar att missgynnas. Det sistnämnda kan förstärka kräftgången för jordbruket i mindre gynnade områden och därmed leda till en fortsatt minskad livsmedelsproduktion i Sverige. Coronakrisen har tydligt visat att vår beredskap inte är god. Egen livsmedelsproduktion är viktig för vår beredskap för andra oväntade kriser.

Livsmedelsverket arbetar nu med att effektivisera avgiftssystemet, och Näringsdepartementet överväger en ny modell för avgifterna till nästa år.

I diskussioner med näringen om behov av extra medel innevarande år för att lindra effekterna av det nuvarande avgiftssystemet redan nu under pågående kris signalerade Näringsdepartementet att sådana eventuellt kunde komma att tilldelas i en vårändringsbudget 2020.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Kommer extra medel att tilldelas i en kommande ändringsbudget under 2020?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-06-03 Överlämnad: 2020-06-03 Anmäld: 2020-06-04 Svarsdatum: 2020-06-10 Sista svarsdatum: 2020-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga