Extratjänster och företagsklimatet

Skriftlig fråga 2019/20:1813 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Regeringen fortsätter att använda miljarder till de hårt kritiserade extratjänsterna. Detta trots att Arbetsförmedlingen aviserade att lägga ned dem redan i januari 2019, och trots att resultatet har varit mycket blygsamt – endast 5 procent av deltagarna får ett riktigt jobb efter att åtgärden är avslutad, enligt riksdagens utredningstjänst.

Nu använder Malmö stad det statliga stödet för att konkurrera ut privata aktörer inom parkförvaltning – med coronapandemin som ursäkt. Detta trots att reglerna säger att extratjänsterna inte får konkurrera ut redan befintliga arbetstillfällen hos arbetsgivaren och att de inte får konkurrera med tjänster på en marknad. I ett pressmeddelande den 12 juni meddelade Malmö stad att de har beslutat att avbryta upphandlingen av entreprenörer för drift och underhåll av Malmös offentliga ytor. Arbetsuppgifterna ska ersättas med extratjänster.

Men detta bryter mot regelverket för extratjänster. Tjänsten får inte konkurrera ut redan befintliga jobb. På Arbetsförmedlingens hemsida står det följande om reglerna för en arbetsgivare att använda extratjänster: Extratjänster kan beviljas inom [] kommunala och statliga myndigheter under förutsättning att anställningen inte är inom verksamhet som erbjuder varor eller tjänster på en marknad. 

Det råder tveksamheter om Malmö stad följer detta. Enligt pressmeddelandet ska förvaltningen nu skötas av Malmö stads egen personal. Coronapandemin ska enligt pressmeddelandet vara anledningen till nyordningen. Företrädare för Malmö säger i en intervju att man inte ser några problem med att medarbetare i befintliga företag tappar jobbet och blir arbetslösa på grund av att Malmö nu tänker ersätta entreprenörer med statligt subventionerade extratjänster.

Ett sådant här agerande av en kommun riskerar att försämra företagsklimatet i Sverige och undantränga privata företags möjligheter att arbeta långsiktigt.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta på kort och lång sikt inom sitt ansvarsområde för att säkerställa att företagsklimatet i Sverige inte försämras på grund av att kommuner missbrukar systemet med extratjänster?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-07-13 Överlämnad: 2020-07-15 Besvarad: 2020-07-29 Sista svarsdatum: 2020-07-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga