Extremism vid Arabiska bokmässan

Skriftlig fråga 2020/21:362 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Arabiska bokmässan är ett återkommande evenemang som har ägt rum i Malmö under åren. Evenemanget har fått ekonomiskt stöd av olika offentliga aktörer, inklusive Malmö stad och Statens kulturråd. Undertecknad har svårt att se varför det generellt ligger i svenska skattebetalares intresse att finansiera arabiska bokmässor, och en aktuell situation som har framkommit i oktober i år är att Malmö stad avbryter allt samarbete med den aktuella bokmässan med hänvisning till att den genom sin hemsida har spridit antisemitisk litteratur.

Studieförbundet Ibn Rushd, med kopplingar till det islamistiska Muslimska brödraskapet och som under lång tid har kritiserats hårt i samhällsdebatten, är tidigare anordnare av bokmässan och även i dagsläget en av bokmässans samarbetspartner. Mot den bakgrunden menar undertecknad att man inte bör vara särskilt förvånad över att extremism framkommer i anslutning till bokmässan.

I regeringens politik är det dessvärre ett stående inslag att offentligt ekonomiskt stöd går till islamism och andra sorters extremism, trots att regeringen hävdar att man tar frågan på allvar. Med tanke på att Statens kulturråd, en myndighet som Amanda Lind är ansvarig minister för, är medfinansiär till Arabiska bokmässan väcker det frågor om regeringens ansvar för att det ännu en gång har uppdagats att pengar från skattebetalarna avsedda för kulturverksamhet i stället går till att finansiera extremism.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vilka åtgärder vidtar ministern för att Statens kulturråd och andra myndigheter som hon är ansvarig för inte ska bidra till att underblåsa extremism på sätt likt det som här framhålls?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-05 Överlämnad: 2020-11-06 Anmäld: 2020-11-10 Svarsdatum: 2020-11-18 Sista svarsdatum: 2020-11-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga