Falska konkurser

Skriftlig fråga 2016/17:1842 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

I mars blev Securitas vd Alf Göranssons identitet kapad, och någon ansökte om ett lån i Göranssons namn – något som fick omfattande konsekvenser både för Göransson personligen, för Securitas och för flera bolag där Göransson är styrelseledamot. Genom att kapa en identitet kan man i dag både ansöka om lån och försätta någon i personlig konkurs, genom en falsk ansökan, utan att någon extra personkoll genomförs.

Göransson polisanmälde ärendet den 5 april, men över tre månader senare lyckades någon begära Alf Göransson i personlig konkurs – utan att han själv blev informerad om det. Varken tingsrätten eller Bolagsverket kollar om en ansökan om personlig konkurs är falsk eller korrekt, och plötsligt stod Securitas utan vd.

För att ansöka om konkurs i en tingsrätt krävs det inte att personen identifierar sig genom till exempel bank-id. I ansökan ska det finnas ett personbevis, men om det inte skickats in kan domstolen ta ut en handling ur person- och adressregistret. Med dagens teknik borde det vara enkelt att göra en säkrare personkontroll, exempelvis med bank-id och med en underrättelse från tingsrätten om konkursbeslutet på sms och mejl så att detta därefter kan bekräftas av den som ansöker. När det gäller bostadsrättsföreningar och aktiebolag bör det finnas tydliga regler om att det ska finnas ett styrelse- eller bolagsstämmobeslut.

Min fråga till statsrådet Heléne Fritzon är:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att inte detta så lätt ska kunna ske i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-24 Överlämnad: 2017-08-25 Anmäld: 2017-08-31 Svarsdatum: 2017-09-08 Sista svarsdatum: 2017-09-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga