Falsklarm i Stockholms län

Skriftlig fråga 2016/17:1731 av Gunilla Nordgren (M)

Gunilla Nordgren (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Kvällen den 9 juli utlöstes ett felaktigt VMA-larm – ”Hesa Fredrik” – i hela Stockholms län.

Felet berodde enligt uppgift på ”den mänskliga faktorn”. Att larm felaktigt utlöses är oacceptabelt men nog så illa är hur falsklarmet hanterades. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och SOS Alarms hemsidor fungerade inte i upp emot en timme. MSB uttalar i nyheterna dagen efter att de inte är primärt ansvariga utan att det är krisinformation.se som bär ansvaret. Det rapporteras även att larmet hördes dåligt i delar av länet.

Även polisen blev överbelastad av alla samtal. Det blåstes inte heller någon ”faran över”, vilket är anmärkningsvärt. Att rutiner upprätthålls vid situationer som dessa är av yttersta vikt för att säkerställa medborgarnas tillit till systemet.

Det är uppenbart att det finns flera brister i hanteringen.

Händelsen är ytterligare ett bevis på hur sårbart vårt samhälle är. Händelsen visar också att alldeles för många inte känner till hur man ska få information och var den finns att hämta, till exempel i Sveriges Radio. I dag saknar många, främst unga, en radio i hemmet. Att de hemsidor som är ämnade att sprida information i lägen som dessa dessutom kraschar under vad som får anses vara en förhållandevis begränsad belastning givet hemsidornas ändamål gör knappast saken bättre. Det är av yttersta vikt att kommunikationen fungerar ändamålsenligt vid händelser som dessa.

Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att falsklarm undviks och att medborgarna ges snabb, korrekt och tillförlitlig information i händelse av larm? 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-07-11 Överlämnad: 2017-07-11 Besvarad: 2017-07-25 Sista svarsdatum: 2017-07-25 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga