Familjeföretag och a-kassa

Skriftlig fråga 2021/22:1268 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

till Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S)

 

Sveriges vanligaste företagsform är familjeföretag. Det är mycket vanligt att exempelvis barn sitter i sina föräldrars styrelse som suppleanter, ledamöter eller mindre delägare utan att uppbära ersättning, vid sidan av ordinarie anställningar. I dag missgynnas dessa personer vid arbetslöshet.

I arbetslöshetsförsäkringen definieras en företagare som en fysisk person som bedriver sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), och som han eller hon personligen utför arbete i och har ett väsentligt inflytande över. I HFD 2014:61 framgår att en suppleantplats och delägande i ett företag kan innebära väsentligt inflytande och därmed betraktas som företagare enligt arbetslöshetsförsäkringen.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark:

 

Är ministern beredd att se över lagstiftningen om väsentligt inflytande över ett bolags verksamhet så att ett engagemang i en närståendes företag, utan att ersättning utgått, inte innebär nekad a-kassa? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-03-14 Överlämnad: 2022-03-14 Anmäld: 2022-03-15 Svarsdatum: 2022-03-23 Sista svarsdatum: 2022-03-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga