fängelsepermission

Skriftlig fråga 1999/2000:496 av Lantz, Kenneth (kd)

Lantz, Kenneth (kd)

den 3 februari

Fråga 1999/2000:496

av Kenneth Lantz (kd) till justitieminister Laila Freivalds om fängelsepermission

Under den senaste tiden har vi återigen blivit påminda om våldets brutala följder. En person avsitter ett straff med anledning av kvinnomisshandel. Under en permission begår denne en grym våldshandling.

Misshandel av medmänniskor är fel och helt avskyvärt. Det må vara psykisk misshandel, förföljelse på ett handgripligt sätt eller fysisk misshandel genom slag mot kroppen. Detta är förnedrande för Sverige och våra medborgare samt helt oacceptabelt. Trots våra försök att påverka och ändra attityder och beteenden, så tycks vårt samhälle drabbas av den ena våldshandlingen efter den andra. Slagsmål och handgemäng på "lika villkor" har alltid funnits och tycks vara ofrånkomligt i vissa sammanhang. Men att vissa människor med styrka sätter sig över andra människor, som saknar motsvarande fysiska eller psykiska styrka, är förnedrande.

I Helsingborg har en person på permission från sitt fängelsestraff anklagats för att ha dödat den kvinna som han både levt tillsammans med och misshandlat. Fångvården måste ta ett större ansvar och satsa alla tänkbara åtgärder som kan förhindra dylika aktiviteter under permissioner. Man frågar sig om permissioner ska beviljas. Det brådskar! Vi kan inte tillåta att våldet utbreder sig på så brutala sätt!

Vilka åtgärder avser ministern vidta som kan förändra och skapa tryggare levnadsförhållande för, inte minst, misshandlade kvinnor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-02-03 Anmäld: 2000-02-08 Besvarad: 2000-02-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-02-09)