Fängelsestraff för fler brott

Skriftlig fråga 2017/18:1537 av Mikael Oscarsson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Svensk polis gör ett fantastiskt arbete. Men många poliser vittnar om en frustration över att den verkliga straffpåföljden av brottslighet i många fall blir alltför liten. Framför allt gäller detta personer som återfaller i likartad brottslighet eller döms för flera med varandra sammankopplade brott vid ett och samma tillfälle. Då kliver straffrabatterna in och skalar ned straffet.

Ett antal brottstyper sammanfaller ofta. Ett exempel, som en polisman nyligen vittnade om, är vårdslöshet i trafik, drograttfylleri, narkotikabrott, brott mot knivlagen och grov olovlig körning. När en dom nyligen föll blev en person dömd för flera fall av dessa brott. Polismannen berättar att han vittnade i ett ärende gällande vårdslöshet i trafik, drograttfylleri och grov olovlig körning, och när domen kom fälldes den åtalade för:

  • vårdslöshet i trafik vid två tillfällen
  • olovlig körning vid fyra tillfällen
  • rattfylleri vid fyra tillfällen
  • ringa narkotikainnehav
  • ringa bruk av narkotika vid sju tillfällen
  • brott mot knivlagen.

Straffet blev 120 dagsböter. Eftersom den dömde saknar medel behöver han inte betala några rättegångskostnader, enligt tingsrätten. Han döms alltså i praktiken till 120 × 30 kronor = 3 600 kronor i böter, plus 800 kronor till brottsofferfonden, totalt 4 400 kronor i böter. Pengar han inte kan betala, utan det hamnar hos Kronofogden. I praktiken går den dömde straffri.

Polismannen berättar frustrerat att om han stoppar en hederlig skattebetalare på E4 när denne kör 141 kilometer i timmen kostar det den personen nästan lika mycket plus ett indraget körkort.

Poliser jag talar med blir oerhört frustrerade av att det i praktiken ser ut så här. Att de producerar mängder med papper, lägger ned många arbetstimmar och äventyrar sin säkerhet när straffen i praktiken inte sätter dit återfalls- och mängdbrottslingar.

Jag vill därför fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att göra något åt att så många dömda undkommer straff i enlighet med det beskrivna exemplet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-06-18 Överlämnad: 2018-06-20 Anmäld: 2018-06-25 Sista svarsdatum: 2018-06-27 Svarsdatum: 2018-07-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga