Fängslad Fateh Jamus

Skriftlig fråga 2005/06:1553 av Palm, Veronica (s)

Palm, Veronica (s)

den 8 maj

Fråga 2005/06:1553 av Veronica Palm (s) till utrikesminister Jan Eliasson (s)

Fängslad Fateh Jamus

Fateh Jamus är en syrisk samvetsfånge som var fängslad i 16 år och nu åter är arresterad. Fateh är aktiv i MR- och demokratirörelsen i Syrien både nationellt och internationellt.

Fateh Jamus var nyligen i Europa för att bland annat delta på en internationell Amnestykonferens. Han besökte även Stockholm och som ordförande i riksdagens tvärpolitiska arbetsgrupp för mänskliga rättigheter hade jag möjlighet att få samtala med honom.

På väg hem arresterades Fateh Jamus av den syriska säkerhetstjänsten på flygplatsen i Damaskus den 1 maj. Nu hålls han fången utan möjlighet att varken träffa sin familj eller få rätt till en advokat. Riskerna är stora för att han utsätts för tortyr.

Jag väljer att ta upp Fateh Jamus som ett tecken på att situationen i Syrien är fortsatt svår. Och undrar med anledning av detta vad ministern avser att göra för att främja utvecklingen för demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i Syrien.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-08 Anmäld: 2006-05-08 Besvarad: 2006-05-17 Svar anmält: 2006-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-17)