Färjeleden till Holmön

Skriftlig fråga 2020/21:1354 av Gudrun Nordborg (V)

Gudrun Nordborg (V)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Färjeleden till Holmön anses vara den tuffaste i Sverige. Ingen annan led går utomskärs. Den är också längst, fem sjömil vilket motsvarar en landmil. Överfarten tar 45 minuter. Vintertid råder exceptionella isförhållanden jämfört med de mer skyddade skärgårdarna söderut. Trots två färjor, en svävare och en helikopter var de 70 fastboende på Holmön isolerade under 22 dagar förra vintern.

Trafikverket beslutade nyligen om en långsiktig plan för Holmöleden. Den innebär att man kommer bedriva färjetrafik under isfri period enligt tidigare framtaget direktiv, att svävaren ska sättas in då isen blivit 20 centimeter tjock över Kvarken samt att helikopter sätts in först efter fem dagars stillestånd efter att varken färjan eller svävaren kan trafikera leden.

Med detta beslut hävdar många att Trafikverket avviker från sitt uppdrag för en fungerande trafik till Holmön året runt. Mycket tyder dessutom på att det krävs en ny färja för att klara trafiken. Nu pendlar man mellan två; Capella, som gått sönder när det är is och därför anses vara fel fartyg för den här leden, och Helena Elisabeth som klarar is, men är gammal och snart slutkörd.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern vidta åtgärder så att de boende på Holmön kan lita på trygga transporter till och från fastlandet även vintertid?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-20 Överlämnad: 2021-01-20 Anmäld: 2021-01-21 Svarsdatum: 2021-01-27 Sista svarsdatum: 2021-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga