Fåröfärjans verksamhet

Skriftlig fråga 2020/21:3626 av Lars Thomsson (C)

Lars Thomsson (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I år har situationen för Fårös bofasta blivit helt ohållbar vid Fåröfärjan. De senaste åren har trafiksituationen eskalerat vid färjan över Fårösundsleden. Den förtur för bofasta som tillkom på 1980-talet startar den 1 juni och pågår till den 15 augusti. Den har inte förändrats på denna tid trots att mängden trafik har mer än mångdubblats. Fåröborna behöver förtur året runt.

På grund av att förtursfilen är för kort är det omöjligt att komma ned till färjeläget för att lämna eller hämta icke bilburna. För att komma ned till färjeläget måste man köra i fel körfält med mötande trafik.

Under vår och höst har skolbussen inte kommit med färjan. Det har bland annat medfört att barnens redan långa resa förlängs minst med 40–45 min. Framkomligheten är även starkt begränsad för blåljusfordon, hemsjukvård, hemtjänst och företagare.

Färjorna är gamla och får tekniska problem och behöver ofta repareras. Det har lett till 5 kilometer långa köer till färjan, med stor irritation hos resenärerna som följd.

Ansvariga chefer för färjetrafiken har förklarat i medier att trafiken nu dras ned efter högsommaren, trots fortsatt högt resandetryck, på grund av bristande budget. Detta gör situationen extra ansträngd just nu.

Därför ställer jag följande fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Kommer ministern och regeringen att agera så att Fåröfärjans verksamhet anpassas till trafikens behov, sett över hela året, samt inför förtur för bofasta året runt?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2021-09-08 Överlämnad: 2021-09-08 Anmäld: 2021-09-09 Svarsdatum: 2021-09-15 Sista svarsdatum: 2021-09-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga