Färöiska och grönländska körkort i Sverige

Skriftlig fråga 2018/19:551 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Vid Nordiska rådets temasession i Köpenhamn den 8–9 april sammanträdde rådets gränshindergrupp. Den består av parlamentariker från alla länder, partigrupper och utskott i Nordiska rådet. Gruppens uppdrag är dels att stödja Nordiska ministerrådets gränshinderråd i dess arbete med att försöka lösa och avklara konkreta hinder för den fria rörligheten inom Norden, men även att influera parlamentariskt i frågor som går längre eller som Gränshinderrådet inte längre arbetar vidare med.

Gränshindergruppen utgör också förbindelselänk mellan det gränshinderarbete som sker inom respektive utskott i Nordiska rådet samt mellan Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. 

Vid Gränshindergruppens senaste möte konstaterades ett antal gränshinder som nu har monterats ned, vilket är mycket glädjande. Dock finns det många hinder kvar att eliminera för att främja nordisk mobilitet. Rapportören och ledamoten i gruppen, Bertel Haarder från Danmark, presenterade följande vid rådets möte: 

Der er godt nyt om anerkendelse af kørekort på tværs af Norden. Specifikt er grønlandske og færøske kørekort nu accepteret i alle de nordiske lande, undtagen Sverige, hvis man har 90 dages kørsel og to dages kørekursus i det pågældende land. 

Jag vill därför fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Varför har Sverige inte kunnat lösa det gränshinder där färöiska och grönländska medborgare efter 90 dagar inte har giltigt körkort längre, och vilka åtgärder avser infrastrukturministern att vidta så att nordiska medborgares körkort som utfärdats på Grönland eller Färöarna kan erkännas i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-16 Överlämnad: 2019-04-17 Anmäld: 2019-04-23 Svarsdatum: 2019-05-02 Sista svarsdatum: 2019-05-02
Svar på skriftlig fråga