Felaktiga antaganden för förnybar energi

Skriftlig fråga 2013/14:402 av Nordin, Lise (MP)

Nordin, Lise (MP)

den 6 februari

Fråga

2013/14:402 Felaktiga antaganden för förnybar energi

av Lise Nordin (MP)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

EU-kommissionen föreslog nyligen nya klimat- och energimål fram till 2030, med utsläppsminskning på 40 procent och ett förnybarhetsmål om 27 procent. Kommissionen presenterade även en omfattande konsekvensanalys för olika målnivåer.

Svensk Vindenergi har granskat de antaganden som gjorts för Sverige gällande vindkraft och övrig kraftproduktion och kommit fram till att det finns mycket stora brister. Dessa felaktiga antaganden leder, enligt Svensk Vindenergi, till att ett högre mål för förnybar energi framställs som dyrare än vad det i verkligheten är.

Den landbaserade vindkraften i Sverige är redan i dag billigare än vad kommissionen räknar med år 2050, och effektiviteten för nya landbaserade vindkraftverk i Sverige är redan högre (35 procent) än vad kommissionen räknar med år 2050 (32 procent). Utbyggnaden av vindkraft i Sverige kommer, enligt Svensk Vindenergis prognoser, redan år 2015 att passera kommissionens prognos för 2030, och den havsbaserade vindkraften i Östersjön har redan lägre investeringskostnad än vad kommissionen räknar med år 2050. Dessutom överskattas solkraftens kostnader.

Jag vill mot denna bakgrund fråga statsrådet Anna-Karin Hatt:

Avser statsrådet att informera EU-kommissionen om att de felaktiga antagandena innebär att kommissionen överskattar kostnaden för ett mer ambitiöst EU-mål för förnybar energi?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-02-06 Anmäld: 2014-02-06 Besvarad: 2014-02-12 Svar anmält: 2014-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-12)