Felaktiga utbetalningar från Pensionsmyndigheten

Skriftlig fråga 2020/21:3293 av Linda Lindberg (SD)

Linda Lindberg (SD)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Enligt Pensionsmyndighetens arbete med att kontrollera eventuella felaktigheter i utbetalningar inom myndigheten framgår det att mer än vartannat stickprov, 167 av 316 ärenden, innehöll beslut som har fattats på felaktig grund.

Man valde att göra stickprov mot ansökningar om allmän pension från annat land i huvudsak från personer som invandrat från numera Bosnien och Hercegovina.

Kontrollen har lett till återkrav om 4,4 miljoner kronor, och 34,3 miljoner är stoppade från framtida utbetalningar.

Pensionsmyndigheten avser nu att utöka stickprovskontrollen till att omfatta fler länder. Det är bra att Pensionsmyndigheten intensifierar sitt arbete med att minska felaktiga utbetalningar, men systemet borde vara säkrare utformat.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vad avser statsrådet att göra för att stärka legitimiteten och säkerheten i pensionssystemet så att beslut inte ska kunna fattas på felaktiga grunder?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2021-06-22 Överlämnad: 2021-06-23 Anmäld: 2021-06-28 Inte besvarad: 2021-06-30 Sista svarsdatum: 2021-07-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga