feldiagnoser

Skriftlig fråga 2004/05:1904 av Oscarsson, Mikael (kd)

Oscarsson, Mikael (kd)

den 17 juni

Fråga 2004/05:1904

av Mikael Oscarsson (kd) till statsrådet Ylva Johansson om feldiagnoser

Det har i dagarna uppdagats att två feldiagnoser om missfall ställts på Sunderby sjukhus i Luleå. Dessa ställdes i mars 2004 respektive maj 2005. Två gravida kvinnor fick besked att de fått missfall och bokade tid för skrapning på Sunderby sjukhus gynekologmottagning. Vid ultraljudsundersökning framkom att barnens hjärta slog. Detta var naturligtvis en fruktansvärd traumatisk upplevelse för dessa kvinnor att om ingen extra kontroll skett, hade deras ofödda barn kunnat berövas livet.

Det är skrämmande att en sådan försumlighet förekommer inom svensk sjukvård. Det måste utredas vilka nya riktlinjer som ska dras. Dessutom måste även ansvarsfrågan förtydligas.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att inte liknande missbedömningar ska inträffa inom svensk sjukvård?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2005-06-17 Inlämnad: 2005-06-17 Besvarad: 2005-07-06 Svar anmält: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-07-06)