Filmens kulturarv

Skriftlig fråga 2012/13:152 av Ohly, Lars (V)

Ohly, Lars (V)

den 29 november

Fråga

2012/13:152 Filmens kulturarv

av Lars Ohly (V)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Svenska Filminstitutet (SFI) har i dag 2 500 långfilmer och 6 000 kortfilmer i sina arkiv som inte är digitaliserade. Den snabba utvecklingen på biofronten har betytt att alla biografer inom en nära framtid kommer att vara digitaliserade. Det finns inga särskilda medel öronmärkta för en överföring av det svenska filmiska kulturarvet till en digital plattform. I dag klarar SFI av att över budget överföra 20 filmer om året till en digital version. Samtidigt varnas för att de digitala skannrar som används inte kommer att finnas kvar om mellan 10 och 20 år. Med nuvarande takt kommer det att ta 425 år att överföra hela det filmiska kulturarvet. Utan en kraftsamling från regeringens sida betyder det att dessa filmer inte kommer att vara tillgängliga utan bara bli liggande i samlingarna. Samtidigt har SFI som uppdrag att bevara och tillgängliggöra gammal film. Det ser var och en att kartan här inte stämmer med verkligheten. Utan ett ökat engagemang från regeringens sida kan inte gemene man längre ta del av vårt viktiga filmiska kulturarv.

Jag vill nu fråga kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth:

Vilka mått och steg avser kultur- och idrottsministern att ta för att det prekära läget för det svenska filmiska arvet och dess tillgängliggörande ska förändras till det bättre?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-11-29 Anmäld: 2012-11-29 Besvarad: 2012-12-05 Svar anmält: 2012-12-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-12-05)