Finansiering av internationella klimatåtgärder

Skriftlig fråga 2007/08:1646 av Andersson, Max (mp)

Andersson, Max (mp)

den 12 september

Fråga

2007/08:1646 Finansiering av internationella klimatåtgärder

av Max Andersson (mp)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

En av de svåra frågorna i de internationella klimatförhandlingarna är hur åtgärder i utvecklingsländer ska finansieras. Många kommer att drabbas hårt av klimatförändringen, som till största delen orsakats av rikare länder. Samtidigt har de egna berättigade utvecklingsbehov.

Finansieringen är inte bara en fråga om miljön utan också om ekonomisk utveckling, rättvisa och internationella relationer.

I samband med FN:s klimatförhandlingar i juni vädjade mötesordföranden om konkreta idéer. Konkreta idéer när det gäller finansieringsfrågan har lagts fram av bland annat Schweiz (en global skatt på koldioxidutsläpp utöver 1,5 ton per person) och Norge (att en del av Kyotoutsläppsrätterna auktioneras ut). EU har varken stött Norges eller Schweiz förslag eller lagt fram något eget förslag, enligt rapporter från miljöorganisationer vid det senaste förhandlingsmötet.

Miljöpartiet anser i likhet med ordföranden i FN:s klimatförhandlingar att det är väsentligt att konkreta idéer tidigt läggs fram på bordet i de internationella förhandlingarna. Det är också viktigt att olika parter förhåller sig till förslagen. Bara så kan diskussionerna föras framåt.

Mot den bakgrunden vill jag fråga:

Vad avser statsministern att göra för att Sverige snabbt och aktivt ska främja konkreta förslag till finansiering av internationella klimatåtgärder?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-09-12 Anmäld: 2008-09-16 Besvarad: 2008-09-23 Svar anmält: 2008-09-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-23)