Finansiering av läkemedel för sällsynta diagnoser

Skriftlig fråga 2021/22:1910 av Barbro Westerholm (L)

Barbro Westerholm (L)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Riksdagen tillkännagav den 23 mars 2022 för regeringen att frågan om finansiering av läkemedel för sällsynta diagnoser måste lösas. Medan ett flertal länder har godkänt läkemedel för användning för sällsynta diagnoser inom ramen för sina försäkringssystem förvägras svenska patienter läkemedlen på grund av att de anses för dyra. Regeringen har ännu inte löst problemet, och nu har jag fått rapport om att läkemedlet Kaprio för cystisk fibros, förskrivet legalt i våra grannländer, har börjat säljas till svenska patienter på svarta marknaden. Så här kan det inte fortsätta, och tiden är knapp.

Därför är min fråga till socialminister Lena Hallengren: 

 

När kommer regeringen att ha löst finansieringen av läkemedel som godkänts för behandling av patienter av såväl den europeiska läkemedelsmyndigheten som den svenska?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-09-07 Överlämnad: 2022-09-08 Besvarad: 2022-09-14 Sista svarsdatum: 2022-09-14 Anmäld: 2022-09-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga