Finansieringen av den utökade matematikundervisningen

Skriftlig fråga 2013/14:598 av Mats Pertoft (MP)

Mats Pertoft (MP)

till Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

 

Under budgetåret 2013 utökades den obligatoriska matematikundervisningen i den svenska skolan. Samma sak skedde 2014. Skolhuvudmännen kompenserades genom att utökade medel tillfördes det kommunala utjämningssystemet.

Emellertid ser vi nu att kommunerna inte överallt förde vidare dessa utökade medel till respektive skolhuvudmän, vilket har inneburit ofinansierade utökade kostnader för bland annat ett antal fristående skolor i Sverige.

Detta är antagligen inte något större problem när det gäller större huvudmän, som driver ett flertal skolor och har större marginaler. Men för mindre fristående skolor, ofta med mer idéinriktade huvudmän, har detta inneburit ekonomiska problem.

Utifrån ett likvärdighetsperspektiv är det viktigt att alla huvudmän kompenseras ekonomiskt för utökade åtaganden i undervisningsskyldigheten.

Min fråga till utbildningsministern är följande:

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att säkerställa att alla huvudmän kompenseras ekonomiskt för den utökade undervisningsskyldigheten?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-05-05 Överlämnad: 2014-05-06 Besvarad: 2014-05-14 Sista svarsdatum: 2014-05-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga