finansieringen av forskningen

Skriftlig fråga 2003/04:1612 av Wahlgren, Marie (fp)

Wahlgren, Marie (fp)

den 9 september

Fråga 2003/04:1612

av Marie Wahlgren (fp) till utbildningsminister Thomas Östros om finansieringen av forskningen

Regeringen har haft som sin målsättning att hälften av en årskurs gymnasister ska gå vidare till högre studier. Nu växer årskullarna samtidigt som Högskoleverket rapporterar att antalet högskoleplatser minskar. Både Lunds universitet och Malmö högskola minskar antalet studieplatser. Skälet är att lärosätena inte har råd med den överkapacitet som man tidigare indirekt har uppmuntrats att hålla sig med.

Högskoleverket rapporterar att tre fjärdedelar av universiteten och högskolorna räknar med att gå med förlust under 2004. För alla lärosäten tillsammans handlar det om ett minusresultat på drygt 800 miljoner kronor.

Huvudförklaringen till minusresultaten är att högskolorna låtit verksamheten växa utan att intäkterna har vuxit. Detta beror delvis på de politiska signaler som kommit från regeringen om ökat ekonomiskt stöd till studieplatser och doktorandtjänster. Det kärva ekonomiska läget påverkar enligt Högskoleverket också forskningsfinansieringen negativt.

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att finansieringen av forskningen inte ska drabbas av de nedskärningar som högskolorna nu tvingas till?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-09-09 Anmäld: 2004-09-14 Besvarad: 2004-09-22 Svar anmält: 2004-09-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-09-22)