Finansplats Stockholm

Skriftlig fråga 2005/06:915 av Nylander, Christer (fp)

Nylander, Christer (fp)

den 1 februari

Fråga 2005/06:915 av Christer Nylander (fp) till statsrådet Sven-Erik Österberg (s)

Finansplats Stockholm

Vid ett tal nyligen utvecklade statsrådet regeringens syn på finansmarknaden och Stockholms möjlighet att bli ett internationellt finansiellt centrum. För att ge Stockholm en mer central roll på den internationella finansmarknaden föreslogs bland annat att ett nytt finansmarknadsråd ska inrättas och ett breddat uppdrag för Finansinspektionen.

Regeringen närmar sig därmed till förslag som framförts från olika håll, till exempel i Svenska Bankföreningens handlingsplan för 2006.

Det är naturligtvis välkommet att regeringen nu markerar att Sverige har goda chanser att bli ett internationellt centrum för den finansiella ekonomin. Men ska man nå dit måste man också vara beredd att genomföra förändringar som gör Finansplats Stockholm möjligt. Regler måste ändras och strategiska skattesänkningar genomföras. Framför allt krävs ett avskaffande av förmögenhetsskatten.

Vilka strategiska skatteförändringar avser statsrådet att verka för i syfte att stärka Stockholms möjlighet att etablera sig som ett centrum för den internationella finansmarknaden?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-02-01 Anmäld: 2006-02-01 Besvarad: 2006-02-08 Svar anmält: 2006-02-08
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-08)