Fiskeredskap som används av fritidsfiskare

Skriftlig fråga 2017/18:1433 av Lars-Arne Staxäng (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Havs- och vattenmyndigheten (Hav) har fått i uppdrag av regeringen att föreslå utformningen av bestämmelser om rapporteringsskyldighet och fördelning av den tillgängliga fiskeresursen för andra fiskare än yrkesfiskare. Hav har därför den 8 maj inkommit med en redovisning av regeringsuppdraget med förslag till ändringar i fiskelagen (1993:787). Hav föreslår ändringar i fiskelagen som innebär att den som fritidsfiskar enbart ska få använda handredskap. Vidare ska Hav få meddela föreskrifter om fritidsfiske med mängdfångande redskap om beståndssituationen tillåter det.

Förslaget från Hav har skapat en oro bland många fritidsfiskare, särskilt i Bohuslän på västkusten. Förslaget ses som ett generellt förbud mot exempelvis fiske med krabbetinor, hummertinor, skädde- och krabbegarn och öringgarn. Många kustbor i Bohuslän upplever förslaget från Hav som ett hårt slag mot deras kultur och traditioner med fritidsfiske med mängdfångande redskap.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Är det statsrådets och regeringens avsikt att gå vidare med förslaget från Havs- och vattenmyndigheten om ändringar i fiskelagen som enbart tillåter handredskap vid fritidsfiske?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-06-05 Överlämnad: 2018-06-07 Anmäld: 2018-06-08 Sista svarsdatum: 2018-06-13 Svarsdatum: 2018-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga