Planerat tekniskt arbete

Under onsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Fiskodlingar i världsarvet Höga kusten

Skriftlig fråga 2013/14:773 av Eva Sonidsson (S)

Eva Sonidsson (S)

till Miljöminister Lena Ek (C)

 

Höga kusten med sin unika och värdefulla kultur- och naturmiljö blev världsarv år 2000 och därmed en angelägenhet för hela mänskligheten att bevara.

Nu är detta världsarv i fara. Fiskodlingar i området är orsaken till övergödning av havet genom stora utsläpp av kväve och fosfor. Det leder till algblomning, som gör fiske och bad omöjligt. Slam och föroreningar har försämrat sikten i vattnet så att den är obefintlig, och slamlagren på stränderna är på sina håll flera decimeter tjocka.

Fiskodlingar har alltför stor påverkan på den känsliga miljön. Därför är det angeläget att miljökraven för dem skärps. Skyddet av världsarvet Höga kusten borde väga betydligt tyngre än de få arbetstillfällen som fiskodlingar ger, inte minst med tanke på att det är åländska företag som bedriver verksamheten.

Lokalt har kommunerna satsat betydande medel för att utveckla skärgården. Förhoppningen är att jobb ska växa fram inom turistnäringen och att fler ska kunna att njuta av denna unika natur. Fiskodlingar spolierar gjorda investeringar i Höga kusten. Det förlorar både jobb och miljö på.

Jag har följande fråga: Avser miljöminister Lena Ek att skärpa regelverket för fiskodlingar i syfte att minska deras miljöpåverkan?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-08-27 Överlämnad: 2014-08-27 Besvarad: 2014-09-17 Sista svarsdatum: 2014-09-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga