Fler jobb

Skriftlig fråga 2015/16:80 av Helena Bouveng (M)

Helena Bouveng (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Hur blir jobben fler med förändringar i RUT- och ROT-avdragen?

Före valet sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering kommer han att kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. I budgetpropositionen för 2016 har regeringen beslutat att föreslå förändringar i RUT- och ROT-avdragen.

 

Med tanke på de beslutade förändringarna beträffande RUT- och ROT-avdragen vill jag därför fråga statsrådet Per Bolund om han fick frågan av statsministern om beslutet innebär fler jobb eller inte och vad hans svar till statsministern i så fall var.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-10-05 Överlämnad: 2015-10-05 Anmäld: 2015-10-13 Svarsdatum: 2015-10-14 Sista svarsdatum: 2015-10-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga