Fler organiserade veteraner

Skriftlig fråga 2021/22:1378 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

En stor del av verksamheten för utlandsveteraner drivs av frivilliga krafter i ideella föreningar runt om i landet, de flesta anslutna till Sveriges Veteranförbund. Dessa föreningar gör ett ovärderligt arbete att hjälpa, stötta och lyfta veteraner i olika frågor. På orter som saknar försvarets närvaro är veteranföreningarna de som synliggör Sveriges internationella insatser med sina aktiviteter och verksamheter. Föreningarna är således värdefulla och bygger på att de kan nå ut till alla veteraner. Dock begränsas deras möjlighet att rekrytera och nå ut till nya medlemmar, då Försvarsmaktens adressuppgifter till veteraner inte får användas för att nå ut till veteraner inom ett visst geografiskt område. Om jag har förstått rätt får adressuppgifterna i dagsläget endast användas för arrangemang av återträffar av enskilda enheter, plutoner, kompanier, bataljoner eller hela missioner, vars personal är spridd över hela landet, men ej när det gäller alla utlandsveteraner inom ett visst geografiskt område.

Eftersom veteranföreningarna oftast är indelade geografiskt uppstår ett problem med att nå ut med information. I förlängningen påverkar detta möjligheterna för veteranföreningarna att nå de mål riksdagen beslutat om angående veteranpolitiken. Detta handlar inte om att veteranföreningarna ska få tillgång till personuppgifterna utan helt enkelt att de genom Försvarets Veterancentrum ska ha möjlighet att till exempel brevledes, inom sina verksamhetsområden, skicka information om sin verksamhet och därigenom ge individen kunskap om Sveriges veteranpolitik, samtidigt som möjlighet till medlemskap i föreningen erbjuds.

Jag skulle med anledning av ovanstående vilja fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Hur avser ministern och regeringen att jobba med att stärka möjligheterna för Sveriges veteranföreningar att nå ut till Sveriges alla veteraner?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-03-29 Överlämnad: 2022-03-29 Anmäld: 2022-03-30 Svarsdatum: 2022-04-06 Sista svarsdatum: 2022-04-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga