Fler poliser i hela landet

Skriftlig fråga 2020/21:1338 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Att det finns ett uttalat mål om fler poliser är bra, för det behövs verkligen. Samtidigt är det så att om inte mål och medel går hand i hand är det svårt att uppnå målen. Att det finns fler platser på polisutbildningen är bra, men om platserna inte fylls samtidigt som utflödet av poliser som lämnar yrket är stort blir tillväxten låg och i vissa fall negativ.

Lokalpolisområde Medelpad, som omfattar kommunerna Sundsvall, Timrå och Ånge, redovisar färre poliser i tjänst årsskiftet 2020/21 än motsvarande 2019/20. Det är mycket allvarligt och negativt för medborgarna och näringslivet. Hur många färre poliser det har blivit är inte känt, då Polismyndigheten inte vill gå ut med de siffrorna. Det kan jag förstå, men jag kan inte acceptera att det blir färre poliser. Det behövs göra mer för att vända den utvecklingen.

Moderaterna har föreslagit en mängd åtgärder för att göra polisyrket mer attraktivt för att locka fler att söka sig till yrket men också för att få fler att söka sig tillbaka. En betald och reformerad polisutbildning och en lönesatsning med upp till 3 000 kronor är två exempel som skulle bidra till att göra polisyrket mer attraktivt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vad anser statsrådet är anledningen till att det blir färre poliser i Medelpad, och vad avser statsrådet att göra för att vända denna negativa utveckling?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-19 Överlämnad: 2021-01-19 Anmäld: 2021-01-20 Svarsdatum: 2021-01-27 Sista svarsdatum: 2021-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga