Fler vägar till läraryrket

Skriftlig fråga 2015/16:1078 av Gunilla Svantorp (S)

Gunilla Svantorp (S)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Vid besök hos organisationen Teach for Sweden uppmärksammades jag på ett systemfel som borde kunna gå att rättas till.

Organisationens företrädare berättade att av 100 utvalda studenter, personer med hög akademisk kompetens som vill studera eller praktisera under två år för att bli lärare är det ca 30 som inte godkänns för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) på grund av att någon del i något ämne saknas. Man tog ett exempel med en kvinna som hade Bachelor som sjukgymnast, sedan läst Master i molekylärbiologi och avslutat med en doktorsexamen i fysiologi samt undervisat många år vid ett lärosäte och ändå inte var godkänd för KPU, då man ansåg att hon saknade någon del av biologi.

I denna tid med stor lärarbrist och förväntad ännu större brist borde fokus ligga på att rätta till alla de systemfel som finns som kan stoppa engagerade personer som uttalat vilja att lägga ytterligare år av studier till de många som de redan har för att kunna bli lärare. Om inte annat borde gången vara att man i konkurrens med andra tillåts söka och antas och därefter blir erbjuden att under utbildningens gång komplettera det som saknas.

 

Jag vill därför fråga statsrådet om hon avser ta något initiativ med anledning av ovanstående.

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2016-04-08 Överlämnad: 2016-04-08 Anmäld: 2016-04-12 Sista svarsdatum: 2016-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga