Flygbilen

Skriftlig fråga 2019/20:436 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Trafikverket har ett uppdrag att skapa grundläggande tillgänglighet i interregional kollektivtrafik genom trafikavtal. Tillgängligheten till olika resmål mäts i en tillgänglighetsmodell. För några år sedan uppmärksammades att trots att trafikavtalen är relativt träffsäkra i att förbättra tillgängligheten för olika kommuner fanns det ett antal kommuner där tillgängligheten har mycket stora brister. De har långt till resmålen och saknar i allmänhet tågtrafik eller egen flygtrafik. Busstrafik finns men tar lång tid och ger dålig interregional tillgänglighet. 

Det är oerhört viktigt att förbättra tillgängligheten för dessa kommuner, som i allmänhet ligger i norra Sverige, där avstånden till bland annat Stockholm är långa. I Norrbotten har man sedan 2016 i ett samarbete mellan Trafikverket, Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län och fyra kommuner bedrivit anslutningstrafik till flygplats. Verksamheten, som kallas Flygbilen, har bedrivits i kommuner där tillgängligheten har stora brister och direktanslutning till relativt närliggande flygplatser kan skapa stora förbättringar. 

Från och med 1 oktober 2019 har verksamheten upphört eftersom Trafikverket inte har fattat något beslut om fortsatt medverkan i verksamheten. Trafikverket anför att det finns en osäkerhet om myndighetens budget som gör att nytt avtal inte kan tecknas för en fortsättning. Man uttalar dock att en fortsättning med Flygbilen kan vara möjlig om det bekräftas i Trafikverkets regleringsbrev. 

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Är ministern villig att vidta några åtgärder för att säkerställa att Trafikverket kan fortsätta delta i verksamheten med Flygbilen i kommunerna Jokkmokk, Älvsbyn, Övertorneå och Haparanda?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-18 Överlämnad: 2019-11-18 Anmäld: 2019-11-19 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga