Flygverksamhet i och över det isländska luftrummet

Skriftlig fråga 2014/15:700 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Under 2014 genomförde Sverige och Finland under ledning av Natolandet Norge flygövningar över Island. Detta var uppskattat, samtidigt som närvaro markerades. Det isländska luftrummet i sig övervakas kontinuerligt av Natostater i samverkan. Att Sverige deltar i flygverksamhet i och kring Island är bra. 

Min fråga till försvarsministern är:

 

Har Sverige genom flygvapnet för avsikt att under 2015 delta i flygverksamhet i och över det isländska luftrummet i likhet med den övningsverksamhet som genomfördes 2014?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-06-23 Överlämnad: 2015-06-23 Besvarad: 2015-07-08 Sista svarsdatum: 2015-07-08 Anmäld: 2015-08-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga