Flykten från polisen

Skriftlig fråga 2017/18:848 av Mikael Cederbratt (M)

Mikael Cederbratt (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Häromdagen rapporterade SVT Nyheter att av de 19 600 poliser som var i tjänst 2015 finns bara drygt 70 procent kvar. Det innebär att Sverige har förlorat nästan 6 000 poliser sedan 2015. Det är väldigt oroande siffror, i synnerhet i ljuset av att gängkriminaliteten ökar i landet. De anledningar som anges till att så många poliser väljer att lämna yrket är dålig arbetsmiljö och dåliga löner, två frågor som den nuvarande regeringen verkar oförmögen – eller ovillig – att göra någonting åt. Polisförbundets ordförande har också uttryckt en förhoppning om att det är möjligt att locka tillbaka flera av de poliser som lämnat yrket om arbetsmiljön och lönerna förbättras.

Med anledning av det som ovan anförs vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vad avser ministern och regeringen att vidta för åtgärder för att se till att färre poliser lämnar yrket och att flera av dem som redan lämnat yrket återvänder till det?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-23 Överlämnad: 2018-02-26 Anmäld: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-03-07 Sista svarsdatum: 2018-03-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga