Flyktingspionage

Skriftlig fråga 2017/18:1390 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

SVT Nyheter uppmärksammade nyligen att Arbetsförmedlingens webbtjänst Jobskills, där arbetsgivare kunde söka information om nyanlända, kunde utnyttjas vid flyktingspionage. Det var nämligen möjligt att registrera ett aktiebolag och sedan få tillgång till systemet. Det var något som potentiellt skulle ha kunnat användas av aktörer som vill bedriva spionage mot sina landsmän. Arbetsförmedlingen har nu agerat och stängt ned webbtjänsten.

Det har tidigare förekommit uppgifter om att flyktingspionage är ett återkommande problem i Sverige. År 2017 framkom det att Migrationsverket hade anställt regimtrogna tolkar för förhör med eritreanska flyktingar, och det har även förekommit uppgifter om att andra stater har bedrivit spionage bland sina exilmedborgare i Sverige.

Med anledning av det ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

Kan statsrådet redogöra för vilka åtgärder regeringen vidtar för att motverka flyktingspionage i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-05-31 Överlämnad: 2018-05-31 Anmäld: 2018-06-01 Svarsdatum: 2018-06-13 Sista svarsdatum: 2018-06-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga