Flytt av etablerade asylsökande och stängning av asylboenden

Skriftlig fråga 2015/16:1537 av Roza Güclü Hedin (S)

Roza Güclü Hedin (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

De senaste veckorna och dagarna har det kommit rapporter och nyheter om att "mindre" asylboendens kontrakt upphävts och att de boende tvingas flytta från fungerande boenden och tvingas bryta upp från den trygghet de funnit i det nya landet. I många fall finns en påbörjad etablering i form av jobb, praktik och att barnen har börjat i skolan. Integration främjas av bland annat goda kontakter med de etablerade i samhället, ett arbete, praktik, skolgång för barn och deltagande i föreningslivet – något som jag anser är elementärt och viktigt i vår migrationspolitik.

Sköra människor som flytt från krig och konflikter utsätts för enorma påfrestningar som ett resultat av en myndighets effektivisering och efterhandsplanering. Migrationsverkets hantering är godtycklig. Människor behandlas som siffror, och man tar inte de hänsyn som man förväntas ta.

Vad avser justitie- och migrationsministern att göra för att säkerställa att Migrationsverkets hantering ska ta hänsyn till människors individuella behov och förutsättningar för etablering?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-08-26 Överlämnad: 2016-08-29 Anmäld: 2016-09-01 Svarsdatum: 2016-09-12 Sista svarsdatum: 2016-09-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga