FN:s möjligheter att förhindra ett nytt krig i Libanon

Skriftlig fråga 2017/18:273 av Robert Halef (KD)

Robert Halef (KD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Libanon befinner sig på randen till ett inbördeskrig, och fler länder har uppmanat sina medborgare att lämna landet. Landet riskerar att bli ett offer för rivaliteten mellan Iran och Saudiarabien, vilken bottnar i religiösa motsättningar och maktpolitiska intressen. Det är i grunden en kamp om vem som ska vara den ledande maktspelaren i Mellanöstern. Redan i dag pågår inbördeskrig i Syrien och Yemen, där Iran och Saudiarabien stöder olika sidor i båda dessa konflikter.

Ett nytt krig i Libanon, med uppenbar risk att även dra in Iran och Saudiarabien i en fullskalig militär konfrontation, vore förödande för befolkningen i hela regionen. Hundratusentals människoliv riskerar att gå till spillo och miljontals människor drivas på flykt.

De stora förlorarna i krigen i Mellanöstern är i allmänhet barn och kvinnor samt människor som tillhör minoritetsgrupper.

Det är nödvändigt att FN:s säkerhetsråd genast tar initiativ för att stoppa ett nytt krig i Libanon innan det är för sent. Sverige har, som medlem i FN:s säkerhetsråd, ett särskilt stort ansvar för att sätta in alla ansträngningar för att bevara den bräckliga freden i Libanon. Sveriges regering måste agera genast för att försöka stoppa utbrottet av ett nytt krig i Libanon.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Vad avser ministern att göra för att hindra utbrottet av ett nytt krig i Libanon?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-11-14 Överlämnad: 2017-11-15 Anmäld: 2017-11-16 Sista svarsdatum: 2017-11-22 Svarsdatum: 2017-11-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga