FN:s rasdiskrimineringskommitté

Skriftlig fråga 2012/13:768 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 17 september

Fråga

2012/13:768 FN:s rasdiskrimineringskommitté

av Carina Hägg (S)

till statsrådet Erik Ullenhag (FP)

Sverige deltog under augusti månad i förhör med FN:s kommitté mot rasdiskriminering (Icred) om hur Sverige lever upp till åtaganden i konventionen om avskaffande av rasdiskriminering (CERD). Seriös kritik har framförts. Från Sverige deltog en delegation med representanter från olika departement. Sveriges rapport till och rekommendationer från Rasdiskrimineringskommittén 2012–2013 uppges kunna hittas på Rasdiskrimineringskommitténs webbplats. Problem kvarstår, och åtgärder har föreslagits. Alternativa rapporter har lagts fram från civilsamhället. Dock uppvisar rapporten från Nätverket Svenska Muslimer i Samarbete i flera stycken anmärkningsvärda slutsatser. Regeringen har välkomnat just dess företrädare och understödjer samverkan, vilket kan ses som ett särskilt stöd till rapporten. Vilka åtgärder regeringen kommer att föreslå efter förhöret är däremot oklart. 

Jag har följande fråga:

Har ansvarigt statsråd för avsikt att föra förslagen från Nätverket Svenska Muslimer i Samarbete vidare till beslut?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-09-17 Anmäld: 2013-09-17 Svar anmält: 2013-10-02 Besvarad: 2013-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-10-02)