Fokus på kvalitet i välfärden

Skriftlig fråga 2016/17:1378 av Amir Adan (M)

Amir Adan (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Det måste gå att ställa kvalitetskrav i sjukvård och skola för att förbättra välfärden. Men när Ilmar Reepalu presenterade sista delen i sin välfärdsutredning fanns inga konkreta förslag på kvalitetsmått. Detta trots att han fått ett tilläggsdirektiv om att titta på hur olika kvalitetsmått kan förbättra vård, skola och omsorg. Reepalus utredningsförslag innebär i praktiken ett näringsförbud för fristående aktörer inom välfärden då reglerna slår ut de allra flesta välfärdsföretag.

Att stå upp för mångfald och valfrihet i välfärden och samtidigt öka kvalitetskraven är ett måste för att möta framtidens utmaningar. Offentlig sektor ska inte kunna slösa bort skattepengar, och privat sektor ska inte kunna tjäna pengar på dålig kvalitet. För att mäta kvalitet och uppföljning inom både privat och offentligt utförd verksamhet måste det finnas ett tydligt regelverk. Det är helt oacceptabelt att man kan fortsätta att driva en skola eller vårdenhet som inte ger tillräcklig kvalitet. Det är inte ägandeformen som ska avgöra vilka som ska få vara med och utföra välfärden. Det är kvaliteten.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

När kommer statsrådet och regeringen att ta fram konkreta förslag för att beakta människors önskan om valfrihet i välfärden och samtidigt ställa kvalitetskrav på både offentligt och privat regi?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-05-10 Överlämnad: 2017-05-11 Anmäld: 2017-05-12 Sista svarsdatum: 2017-05-24 Svarsdatum: 2017-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga