Förändrad avgiftssättning av anslutningsväxlar

Skriftlig fråga 2005/06:1656 av Marcelind, Ragnwi (kd)

Marcelind, Ragnwi (kd)

den 18 maj

Fråga 2005/06:1656 av Ragnwi Marcelind (kd) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Förändrad avgiftssättning av anslutningsväxlar

Den 27 april 2006 lämnade Banverket ett preliminärt förslag till hantering och avgiftssättning av anslutningsväxlar. Enligt förslaget fastställs årsavgiften till mellan 20 000 och 50 000 beroende på om det är en enkel växel eller en växel med signalreglering.

Näringslivsföreträdare från Gävleborg är mycket kritiska till det preliminära förslaget. Banverkets lagliga rätt att ta ut avgifter för anslutningsväxlar ifrågasätts. Likaså har den enskilde spårägaren ingen möjlighet att påverka valet av växel och på så sätt påverka sin kostnad. Därför menar bland annat Mellansvenska Handelskammaren att innan ett avgiftssystem med ”styreffekter” genomförs bör konsekvenserna analyseras noggrant. I dag saknas en konsekvensanalys regionalt, lokalt och för respektive bransch i förslaget liksom ett underlag för beräkningen av avgiftsnivåerna.

Mot bakgrund av den kritik som riktats mot förslaget är min fråga till ansvarigt statsråd:

Hur avser statsrådet att agera för att få till stånd en konsekvensanalys av Banverkets förslag för de företag i till exempel Gävleborg som har anslutande industrispår?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-18 Anmäld: 2006-05-18 Besvarad: 2006-05-24 Svar anmält: 2006-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-24)