Förändring av jaktlagen

Skriftlig fråga 2020/21:3251 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Den svenska vildsvinsstammen ökar i hela södra Sverige och orsakar problem för många lantbrukare som drabbas av nedtrampade fält och uppätna grödor.

Svenska vildsvin förökar sig snabbt – och okontrollerat. Vildsvin är skygga, smarta och svårjagade eftersom de rör sig mest nattetid. Trots att avskjutningen har ökat till över 100 000 djur per år så växer stammen kraftigt och har nu med hjälp av olagliga utsättningar spridit sig ända upp till Jämtland. Siffror från 2015 beräknade att det då fanns 300 000 djur i Sverige. De årliga skadorna på lantbruket räknades då till 1,1 miljard kronor om året av SLU. Både vildsvinsstammen och skadorna har ökat dramatiskt sedan dess.

Nu hotar vildsvinen inte längre bara den svenska livsmedelproduktionen utan även allmänheten. Och inte bara i form av sönderbökade planteringar och gräsmattor. Antalet trafikolyckor med vildsvin är nu över 7 000 varje år – fler än älgolyckorna.

I 31 § jaktlagen föreskrivs följande: ”Jakt får inte ske från motordrivna fortskaffningsmedel. Sådana fortskaffningsmedel eller motordrivna anordningar får inte heller användas för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar.”

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Är statsrådet beredd att ändra i jaktförordningen så att kameraförsedda drönare får användas vid jakt för att hitta vildsvin i tät vegetation eller högväxt gröda?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-06-16 Överlämnad: 2021-06-16 Anmäld: 2021-06-17 Svarsdatum: 2021-06-23 Sista svarsdatum: 2021-06-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga